Piedalīšanās

Konferences programma ir pieejama!

Instructions for Live connection

Live Connection FAQ

 • 1. solis. Sagatavojiet savas tēzes, izmantojot šablonu. Tēzes, kuras netiks noformētas atbilstoši konferences formātam, netiks izskatītas.
 • 2. solis. Iesniedziet savas tēzes, izmantojot Easychair
 • 3. solis. Gaidiet pārskata procesa rezultātus.
 • 4. solis.Reģistrējieties pirms konferences apmeklēšanas.
 • 5. solis. Sagatavojiet savas prezentāciju, izmantojot konferences šablonu un vadlīnijas

Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē (RaTSIF-2020).

37. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”

Konferences mērķis ir TSI un citu augstāko izglītības iestāžu jauno zinātnieku apvienošana, kā pamatā ir kopīgas starpdisciplīnu pētniecības intereses ar mērķi iegūt jaunus kvalitatīvus rezultātus, risinot problēmas, kas pastāv jau šobrīd un radīsies nākotnē.

Zinātniskās konferences programmā iekļautas latviešu un ārzemju zinātnieku plenārsēžu prezentācijas-lekcijas un jauno dalībnieku prezentācijas sekcijas darbu ietvaros.

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā.   Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Konferences ietvaros jau otro gadu pēc kārtas notiek TSI Zinātnes diena, kuras pasākumi radījuši interesi no apmeklētāju puses. Aicinām visus interesentus tajā piedalīties!

Konference notiek divas reizes gadā.

Konferencē aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, doktorantūras studenti, aspiranti un studenti no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

 

Lejupielādējiet RaTSiF-2020 skrejlapu

Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Transporta un sakaru institūts – tā ir moderna augstskola ar teju simtgadīgu vēsturi. TSI – leģendārā RCAII (Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts) un RAU (Rīgas aviācijas universitātes) pēctecis.

Pašreizējā veidolā TSI ir dibināts 1999.gadā. Šodien TSI ir vienīgā privātā universitātes tipa tehniskā augstskola, kurā iespējams iegūt augstāko izglītību latviešu, krievu un angļu valodā.

 • Igors Kabaškins, profesors, priekšsēdētājs, studiju programmas direktors, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, prorektore, studiju programmas direktors, TSI
 • Boriss Mišņevs, profesors, studiju programmas direktors, TSI
 • Andrejs Zvaigzne, Dr.sc.ing, mācību prorektors, TSI
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, studiju programmas direktore, TSI
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors, studiju programmas direktors, TSI
 • Yulia Stukalina, profesors, Humanitāro zinātņu katedras vadītāja, TSI
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, studiju programmas direktors, TSI
 • Išgalijs Išmuhametovs, docents, Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāns, TSI
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Transporta un loģistikas fakultātes dekāns, TSI
 • Irina Pticina, asoc. profesore, Datorsistēmu programmatūras nodrošinājuma katedras vadītāja, TSI
 • Mihails Savrasovs, asoc. profesors, Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, TSI prorektore, TSI
 • Jeļena Baranova, lektore, TSI Datorzinātņu un elektronikas fakultāte, TSI
 • Alisa Lāce, lektore, TSI Transporta un loģistikas fakultāte, TSI
 • Jeļena Popova, as. prof., TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte TSI
 • Viktorija Gruzīte, organizatore, TSI
 • Arturs Hoļavins, organizators, TSI
 • Dmitry Pavlyuk, asoc. prof., TSI

 

Kontaktpersonas

Transporta un sakaru institūta darbinieki un studējošie:

Olga Zerviņa

Tālr.: (+371) 67100613,
E-mail: Zervina.O@tsi.lv

 

Transporta un sakaru institūta doktoranti:

Oksana Pozdnyakova
Tālr.:
 (+371) 67100572,
E-mail: Pozdnakova.O@tsi.lv

 

Citu augstskolu un organizāciju zinātnieki, docētāji un studenti:

Arturs Holavins
Tālr.: (+371) 67100651,
E-mail: Holavins.A@tsi.lv

 

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Konferences tēmas

galvenie zinātniskie virzieni

 • Telekomunikācija un tīkli
 • Modernās izsekošanas un atklāšanas tehnoloģijas
 • Lietiskais internets (IoT)
 • Iebūvējamās sistēmas
 • Robotika
 • Skaitliskās metodes un zinātniskie aprēķini
 • Statistika, varbūtības teorija un izlases procesi
 • Daudz kritēriju optimizācija
 • Uz pakalpojumiem orientēta skaitļošana
 • Viedās vides un lietojumprogrammas
 • Informācijas tehnoloģijas un organizatoriskā rīcība
 • Aģenti, datu ieguve un ontoloģija
 • Lielie dati un analītika
 • Aģentu sistēmas, viedās skaitļošanas un lietojumprogrammas
 • Mākoņdatošana
 • Informācija un tīkla drošība
 • Organizācijas informācijas sistēmas, informācijas pārvaldības sistēmas
 • Jaunas IKT lietojumprogrammas digitālajā sabiedrībā
 • Vadības informācijas sistēmas
 • Lēmumu atbalsta sistēmas
 • Projektēšanas un izstrādes metodes un struktūras
 • Virtuālā un papildinātā realitāte. Rīki un lietojumprogrammas
 • Pārvaldiet virtualizētās sistēmas. Platformas, rīki, vides un gadījumu izpēte
 • Programmatūras prasību izstrāde
 • Programmatūras izstrāde, ietvari un arhitektūra
 • Mākslīgie neironu tīkli un veiktspēja
 • Programmatūras un izvietošanas vide
 • Programmatūras izlūkošana
 • Programmatūras veiktspēja un novērtēšana
 • Datoru vīzija
 • Uzticamības un statistikas teorija un pielietojumi
 • Mūsdienu vadība informācijas sabiedrībā
 • Globalizācijas problēmas pasaules ekonomikā
 • Inovācija kā mūsdienu vadības pamats
 • Digitālā ekonomika: attīstības perspektīvas
 • Digitālās uzņēmējdarbības pārveidošana: iespējas un perspektīvas
 • Informācijas tehnoloģijas ekonomikā
 • Latvijas un ES finanšu sistēmas attīstības problēmas un attīstības veidi
 • Finanšu vadības loma vadības sistēmā
 • Stratēģiskā vadība kā pamats efektīvai pārvaldībai
 • Mārketinga loma mūsdienu biznesa vadībā
 • Interneta mārketinga un e-komercijas perspektīvas un problēmas
 • Nodokļu plānošana organizācijā
 • Bankas un apdrošināšana
 • Cilvēkresursu vadība: problēmas un perspektīvas
 • Vadība kā mūsdienu organizācijas efektīvas vadības sastāvdaļa
 • Biznesa izglītība: digitālās tehnoloģijas, iespējas un problēmas
 • Uzņēmuma sociālā atbildība
 • Augstskolu pedagoģijas mūsdienu teorijas un metodikas
 • Speciālistu profesionālās sagatavotības pilnveidošana
 • Mūsdienu biznesa izglītība: galvenās tendences, problēmas un to risināšanas metodes
 • Docētāja loma mūsdienu izglītības procesā
 • Mācību rezultātu vērtēšanas un kontroles formas un metodes
 • Izglītības psiholoģijas mūsdienu aspekti
 • Zinātnes loma akadēmisko programmu attīstībā. Pētnieciskā un eksperimentālā darbība izglītības procesā
 • Studentu apmierinātības ar izglītības pakalpojumu kvalitāti monitorings
 • Izglītības pēctecības (skola-augstskola)  teorētiskie un metodiskie risinājumi
 • Informācijas tehnoloģijas izglītībā
 • Tālmācība: pieredze, problēmas, perspektīvas
 • Sistēmas Moodle izmantošanas pieredze studiju procesā
 • Augstskolas studiju procesa plānošanas un norises administratīvie un juridiskie aspekti
 • Augstākas izglītības globalizācija un augstskolu un programmu kvalitātes starptautiska atzīšana (mobilitāte, kopīgās programmas, masveida tiešsaistes kursi, starptautiskā akreditācija, reitingi)
 • Pēctecības problēma: vidējā speciālā izglītība – augstākā izglītība – ražošana

R2B: Research-to-Business. From Data to Business Added Value

Pieaicinātie lektori

SANA RASHEED

Lead Data Scientist at Accenture, Riga

Data Inspired Life – How Data Science and AI is Pushing the Boundaries of Human Behavior

  Prof. Boriss Mišņevs

  Transport and Telecommunication Institute, Latvia

  Robot as Digital Lecturer of a Modern University

   Javid Habibov

   Senior Data Scientist at Accenture, Riga

   NLP: from development to application

    Dalības maksa

    Standarta
    40
    • Tēžu prezentācija
    • Visu sesiju apmeklējums
    • Tēžu kopsavilkums
    Iesniegt tēžes
    Hot!
    BSc, MSc, PhD Studentu
    20
    • Tēžu prezentācija
    • Visu sesiju apmeklējums
    • Tēžu kopsavilkums
    Iesniegt tēžes
    TSI studentiem un darbiniekiem
    free
    • Tēžu prezentācija
    • Visu sesiju apmeklējums
    • Tēžu kopsavilkums
    Iesniegt tēžes

    Dalības kārtība

    Reģistrācijas sākums:

    3. februāris 2020

    Tēžu iesniegšanas beigu termiņš:

    2. marts 2020

    6. marts 2020

    Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem:

    26. marts 2020

    Konference:

    24. aprīlis 2020

    • Tēzēm jāatspoguļo autora zinātniskais vai tehniskais ieguldījums izskatāmās problēmas risināšanā. Tiks izskatītas tēzes, kuras iepriekš nav bijušas publicētas.
    • Tēzes var tikt sagatavotas latviešu, krievu un angļu valodās, ar izpildītu gramatikas un punktuācijas pārbaudi.
    • Pirms tēžu nosūtīšanas, iesakām iepazīties ar informāciju sadaļā Tēžu noformēšana. Tēžu formatēšanai ieteicams izmantot šablonus, kas pieejami tajā pašā sadaļā.
    • Lai lejupielādētu tēzes, lūdzu, izmantojiet saiti (reģistrējaties, ja Jums nav konta EasyChair sistēmā).

    Tēzes

    Tēzēm (apmēram 600 vārdu), kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

    Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu tēzes netiks izskatītas, ja tās nebūs formatētas saskaņā ar tēžu šablonu.

    Nosaukums:

    Adrese:

    Reģistrācijas numurs:

    Banka nosaukums

    SWIFT:

    Banka adrese:

    IBAN:

    Mērķis:

    Transporta un sakaru institūts

    Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, Latvija

    LV40003458903

    Swedbank

    HABALV22

    Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija

    LV98HABA0551033053913

    RaTSiF 2020s

    Seminārs: No datiem līdz biznesa pievienotajai vērtībai

    4. atklātais seminārs „Zinātne biznesam”

    Motivācija

    Mūsu sabiedrība un ekonomika attīstās digitālās transformācijas laikmetā, kas aptver mūsu dzīves kultūras, sociālos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus. Pirmkārt, tas attiecas uz biznesa procesiem, kas pieprasa intensīvu informācijas izmantošanu, kuru pamatā ir liela mēroga digitālo tehnoloģiju integrācija pilsētas infrastruktūrā, satiksmes pārvaldības sistēmās, uzņēmējdarbības vidē utt. Kvalitatīvu datu plūsmu apvienošana un jaudīgu analītisko instrumentu izmantošana to iekšējo sakarību atklāšanai viennozīmīgi veicina biznesa-procesu uzlabošanu un labāku darba rezultātu sasniegšanu. No otras puses, digitālās tehnoloģijas būtiski ietekme apkārtējo vidi kopumā, radot jaunas iespējas un problēmas, kā arī nosakot uzvarētājus un zaudētājus. Mēs esam pārliecināti, ka daudznozaru konferences un semināri palīdzēs aktivizēt biznesa, politikas un zinātnes digitālo kopienu.

    Kas ir Data Analytics?

    Zinātne par datu izmantošanu lai konstruētu modeļus, kas tiek izmantoti kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai, kas dod labumu sabiedrībai, uzņēmumiem un privātām personām.

    Mērķis

    Pārliecināt Jūs Data Analytics lietderībā un motivēt Jūs izmantot analīzi Jūsu profesionālajā darbībā.

    Mūsu pieeja

    Iepazīstināt ar datu analīzes principiem caur to izmantošanas reālu pielietojamu un zinātnisko uzdevumu risināšanas piemēriem.
    Uzlabojot dzīves kvalitāti, paziņojot sabiedrībai un potenciālajiem lietotājiem zinātniskās pētniecības rezultātus, kā arī apvienojot pētniekus, uzņēmējus, lēmumu pieņēmējus un citus, kuri interesējas par datu analīzi.

    Valoda

    Angļu

    Reģistracija

    Konference notiks 2020. gada 24. aprīlī Transporta un sakaru institūtā, Lomonosova iela 1, III aud.

    Mūsu partneri

    mūs atbalsta

    logo_h_lv_rgb
    Logo-blue
    Academpark-A-sm
    LaTAIA-lv
    LPAA

    Kontakti

    Rīga, Latvija

    Rīga – Latvijas Republikas galvaspilsēta. Pateicoties savam  ģeogrāfiskajam izvietojumam, Rīgai piemīt lieliskas  tirdzniecības iespējas, pilsēta ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Neskatoties uz to, ka Rīga piedāvā visas modernas pilsētas priekšrocības, tā ir saglabājusi savu vēsturisko šarmu, kas it īpaši sajūtams  tās senajā viduslaiku daļā- Vecpilsētā.

    Vecpilsēta  saglabājusi daudz klusējošu pagātnes liecību. Senās, šaurās ieliņas, vēsturiskie pieminekļi, ērģeļmūzika vienā no Eiropas vecākajām baznīcām piesaista mūsu pilsētas viesus. 1998.gadā Rīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

    Transporta un Sakaru Institūts

    Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

    Ar sabiedrisko transportu

    (15 minūšu attālumā no pilsētas centra):
    – ar trolejbusu Nr. 15 līdz Lomonosova ielas pieturai
    – ar tramvajiem nr. 7 vai 9 līdz Balvu ielas pieturai